13.07.2013 Αυτοοργανωμένη Συναυλία στην Παροικιά, Πάρος.Comments