Σωστό link για τον πρώτο δίσκο

Τα προηγούμενα links ήταν σπασμένα, επιτέλους αυτό είναι το σωστό.
Εδώ

Comments